ETT HÅLLBART
SKOGSBRUK

Röjning, gallring, dikning och fällning för ett hållbart skogsbruk. Vi arbetar även med häst i känslig skog.

Röjning och gallring

Röjning och gallring i skogen ökar inte bara dess värde utan ökar även naturvärden och ger dig en vackrare skog. Vi hjälper dig med ungskogsröjning och underröjning inför gallring.

FÄLLNING OCH TRANSPORT

Vi utför fällning av enstaka träd och bortforsling säkert och snabbt.

VÄG OCH DIKNING

Inte sällan behöver grusvägen en uppryckning för bättre bärighet. Vi både gräver, dränerar och dikar för bättre avrinning och starkare väg.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Följ oss på sociala medier
Kontakt
Asterix Entreprenad AB
Ryda Mellangården 1
514 91 Tranemo
+46 733 39 27 36