GRÄSMATTA, GRUND ELLER GARAGEINFART

Med kombinationen grävning och trädgårdsdesign kan vi gå från skiss och ritning till snabbt genomförande.

Design av trädgården

Vi hjälper dig inte bara med designen av din trädgård. Vi finns med genom hela processen med val av växter, inköp, planering och genomförande. Vi tar hand om alla transporter av material och ser till att allt sker i rätt ordning. Givetvis kan vi även hjälpa till med skötsel.

Säker DRÄNERING

Att gräva dränering runt huset är ofta större, tyngre och mer komplicerat än vad många tror. Eventuella buskar och träd måste tas om hand. Stenar och berg dyker upp där du minst anar det. Ledningar, rör och avlopp ska hanteras. Vi utför arbetet snabbt och tryggt med så liten påverkan som möjligt på trädgården. Vi är certifierade för ISODRÄN.

TRYGGa GRUNDER

Planerar du en utbyggnad av huset eller önskar bottenplatta till Attefallshuset? Vi löser grävarbetet och eventuell sprängning inför gjutning av alla typer av grunder. Med vår erfarenhet av markanläggningsarbeten har vi koll på jordens beskaffenhet, lutningar och höjder som avgör hur lämplig marken är för husbygge. Självfallet fyller vi även på med makadam och forslar bort sten och jordmassor samt ser till att minimera påverkan på kringliggande miljö.

VATTEN & AVLOPP

Vi planerar och gräver med rätt djup så att förläggningen av rör kan göras snabbt, tryggt och säkert. Efter förläggning återfyller vi och forslar bort grävmassor, sten och eventuellt gamla rör.  

Plattor, singel
och asfaltering

Slipp det tunga och svåra arbetet med att sätta plattor till altan, gångväg eller garageinfart. Vi löser allt – schaktning, underarbete och plattsättningen. Vi kan också hjälpa dig hitta rätt plattor och se till att transport ordnas. Vi fixar även att ta bort gammal eller dåligt lagd asfalt för att ersätta med plattor, singel eller asfalterar om.

Gräsmatta på plats

Att rulla ut ny gräsmatta ser enkelt ut men kräver en hel del underarbete för bästa resultat. Vi kan gräs och tar hand om alla delar i processen. Borttagning av gammal gräsmatta, underarbeten och läggning av ny gräsmatta. Vill du hellre se den växa upp så löser vi naturligtvis detta också med den bästa jorden.

sten och mur

Kanske har du en vacker gammal stenmur som behöver både kärlek och kompetens för att stå hundra år till. Eller så är det dags att fixa nivåskillnaderna i trädgården. Vi har erfarenheten och maskinerna för att lösa det.

Skötsel och park

Vi vet hur svårt det kan vara att hinna med att sköta en stor trädgård eller park. Vi kan hjälpa dig vid behov eller med tidsbestämt abonnemang.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Följ oss på sociala medier
Kontakt
Asterix Entreprenad AB
Ryda Mellangården 1
514 91 Tranemo
+46 733 39 27 36